Tradisjonsrik Gårdens historie

Hellerud gård og Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Hellerud gårds historie kan føres tilbake til 1500-tallet. Det har vært mange eierskifter gjennom tidene uten familiære tradisjoner. Fra 1866 frem til 1946 var det 7 forskjellige eiere. Det Kongelige Selskap for Norges Vel er Norges eldste landsomfattende organisasjon. Den ble stiftet i 1809.

Norges Vel ble eier av Hellerud gård i 1947 nærmest ved en tilfeldighet. Storbonden Petter Øverland i Bærum (1942) hadde ingen livsarvinger og testamenterte sine to Øverland-gårder til Norges Vel for at organisasjonen skulle bruke gårdene til å “fremme norsk landbruk”. Den ene gården ble tatt igjen på odel av Øverlands slekt og for de pengene kjøpte Norges Vel Hellerud gård i 1947.

Norges Vel kjøpte gården for å drive forsøksvirksomhet samt elite- og stamsædavl av jordbruksvekster. Sånn sett ble Petter Øverlands testamente oppfylt.

Hellerud gård er en stor landbrukseiendom med ca 900 dekar dyrket mark og 1800 dekar skog. Gården var svært nedslitt da Norges Vel overtok driften, og den ble derfor påkostet store beløp. Hellerud forsøksgård har vært svært sentral i utviklingen av det moderne norske jordbruk etter 2.verdenskrig. Det ble etablert både et Frøsenter og et Grovforsenter på gården. Det foregikk et utstrakt samarbeid med bl.a. Norges Landbrukshøyskole (UMB i dag), Tine og Norsk Hydro.

Hovedbygningen ble oppført i 1860-årene og ble renovert på 50-tallet og var leilighet for gårdsbestyrer og kontorer til forskere på forsøksgården.

Norges Vel flyttet fra Oslo til Hellerud gård i nytt administasjonsbygg i 1978 og da ble hovedbygningen bygget om for å brukes til selskapslokaler. Hovedbygningen har beholdt sin koselige og tradisjonelle atmosfære og passer ypperlig for små og store sammenkomster. I 2012 ble Hellerud Gård A/S stiftet av Siv Johansen. Siden har hun drevet selskapslokaler med servering, brudevielser, brylluper, minnesamvær og jubileum av ymse art.